computer with coffee header

Meer informatie:

van Ballegooijen Consultancy bv
Brakel

E-Mail:
Gijs van Ballegooijen

Van Ballegooijen Consultancy bv

Ontwikkeling van kwaliteit maatwerk informatiesystemen voor midden en klein bedrijf. Door gebruik te maken van de daarvoor meest geschikte tools kan tegen beperkte kosten een oplossing op maat gecreëerd worden. Deze sluit perfect aan bij de specifieke informatiebehoefte van de organisatie waarvoor het systeem ontwikkeld is.

De informatiesystemen worden voornamelijk ontwikkeld in C#. De bedrijfsgegevens worden opgeslagen in een database waarbij gekozen kan worden uit vrijwel alle beschikbare systemen. Zoals bijv. MS-SQL, Oracle, MySQL of Pervasive-SQL.

Voor het ontwikkelen van dynamische web systemen wordt gebruik gemaakt van Angular of Joomla! als er een CMS-systeem nodig is. Alle componenten kunnen aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. De websystemen worden op database niveau of via andere koppelingsmogelijkheden verbonden met de back-office administratieve informatiesystemen.

keyboard

Werkwijze

Basisapplicaties

Maatwerk applicaties worden ontwikkeld op basis van een groot aantal beschikbare standaard functies die per implementatie aangepast en uitgebreid kunnen worden. Basis functionaliteiten zijn beschikbaar voor:

  • Relatie en contact management
  • Financiële administratie (Grootboek)
  • Debiteuren administratie
  • Crediteuren administratie
  • Afschrijving op vaste activa
  • Voorraad administratie
  • Facturering

Project aanpak software ontwikkelingen

Vooronderzoek

In een vooronderzoek wordt globaal vastgelegd wat de informatiebehoefte binnen uw organisatie is. Hierin wordt ook bepaald welke basis functionaliteiten toegepast kunnen worden en welke aanpassingen in deze systemen noodzakelijk zijn.

Projectplan

Op basis van het vooronderzoek wordt een projectplan en een begroting opgesteld. Met de begroting wordt ook een tijdplan voor de ontwikkeling van de aanpassingen en de nieuw te ontwikkelen onderdelen opgemaakt

Software ontwikkeling

De beschreven systeemonderdelen worden ontwikkeld cq aangepast.

Implementatie

De ontwikkelde software wordt geïmplementeerd op het doelsysteem. Dit kan een netwerk omgeving zijn met Novell of Windows NT server systemen of een Linux netwerk omgeving.

Applicatie beheer

Na implementatie van een nieuw systeem of een belangrijke update volgt het voortdurende beheer en up-to-date houden van de applicatie. Een aantal van onze systemen zijn al langer dan 10 jaar operationeel en aan deze systemen wordt nog regelmatig verder ontwikkeld terwijl de originele kern software nog steeds dagelijks gebruikt wordt.